ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

 

Το ΚΕ.Σ.Υ.Υ. ΑΣΔΑ σε συνεργασία με το ΚΕΚ INTEGRATION πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης στα πλάισια του Ε.Π. "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" με συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του ΕΚΤ.

Το πρόγραμμα 500 ωρών με αντικείμενο κατάρτισης "Μάγειροι - Ζαχαροπλάστες" απευθύνεται σε άνεργους Παλιννοστούντες Ελληνοπόντιους, απόφοιτους Λυκείου και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

Οι συμμετέχοντες/ουσες επιδοτούνται με 1700 δρχ./ώρα παρακολούθησης.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 28/08/00 μέχρι και 15/09/00 στο ΚΕΚ INTEGRATION, Λ. Βουλιαγμένης 223, Δάφνη και πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 56.90.290 απο τις 18:00 μ.μ. έως τις 20:00 μ.μ.